ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Nařízení Krajské veterinární správy
Nařízení Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj č. 1/2006 - Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2006 do 18.06.2006.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2006 do 03.06.2006.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice vydává Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu
č.j.: 245/2006.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2006 do 19.04.2006.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Štěnovice za rok 2005
IČO:66365457.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2006 do 08.04.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice vydává Rozhodnutí
č.j.: 157/2006.
Min.doba zveřejnění od 21.03.2006 do 05.04.2006.

Měření radonu
Bezplatné měření radonu ve Vašich domovech.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2006 do 17.04.2006.

Oznámení o konání zastupitelstva
V souladu s §93 zák. 128/200 Sb.informujeme o mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice 23.března 2006 od 19:00 hodin v budově OÚ Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2006 do 23.03.2006.

Záměr pronájmu pozemků
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu pozemků:
Min.doba zveřejnění od 02.03.2006 do 17.03.2006.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Kladrubce
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Kladrubce.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2006 do 17.03.2006.

Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2006 do 15.03.2006.

Oznámení o zamýšleném převodu
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha3 v souladu s ust. §15 zákona č.95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby......, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2006 do 17.05.2006.

Záměr odprodeje pozemků
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr odprodeje pozemků v k.ú.Kasejovice:
Min.doba zveřejnění od 09.02.2006 do 24.02.2006.

Informace o vyúčtování vodného a stočného
Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2005.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2006 do 25.02.2006.

Výroční zpráva o poskytování informací 2005
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2006 do 05.02.2006.

Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2006 do 04.02.2006.

Záměr odprodeje pozemku
Záměr odprodeje pozemku v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2006 do 04.02.2006.

Oznámení - časový plán práce v povodí Berounky
Návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí Berounky.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2006 do 02.07.2006.

Oznámení 6. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice.
Obecní úřad v Kasejovicích v souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 18.1.2006.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2005 do 18.01.2006.

Záměr odprodeje části pozemku
Záměr odprodeje části pozemku v k. ú. Chloumek.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2005 do 30.01.2006.

Záměr výstavby větrné elektrárny 1500 kW "Kasejovice".
Výstavba větrné elektrárny 1500 kW, Kasejovice - Informace o oznámení.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2005 do 24.12.2005.

Výroční zpráva o poskytování informací 2004
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2005 do 05.02.2005.

Výroční zpráva o poskytování informací 2003
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2004 do 05.02.2004.

Výroční zpráva o poskytování informací 2002
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2003 do 05.02.2003.

Výroční zpráva o poskytování informací 2001
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2001.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2002 do 05.02.2002.

Výroční zpráva o poskytování informací 2000
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2000.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2001 do 05.02.2001.